Your address will show here +12 34 56 78

SEO analýza

SEO analýza je audit, díky kterému zjistíte nedostatky na svém webu z obsahového, technického i odkazového hlediska.


Proč potřebujete analýzu klíčových slov?

 • zjistíte všechny technické i obsahové chyby

 • zjistíte jaký je váš odkazový profil, kde jsou mezery, jaké spamové odkazy na vás odkazují

 • získáte doporučení a návod, jak všechny zjištěné chyby na vašem webu odstranit

 • dostanete seznam činností v rámci implementace SEO analýzy, které budou rozdělené pro vývojáře, copywritery, ...

Cílem SEO analýzy je zjistit veškeré chyby, které brání správnému procházení vašeho webu roboty vyhledávačů, slabé stránky webu, které bude potřeba zlepšit a silné stránky, na kterých budeme stavět například obsahovou strategii.

Připravím pro vás SEO analýzu, která zahrnuje technický SEO audit včetně on-page analýzy společně s analýzou odkazového profilu. V případě vašeho zájmu připravím také samostatně analýzu odkazového profilu či technickou SEO analýzu.

Co předchází samotné analýze:

Nejdříve si stanovíme cíle, možnosti jejich dosažení a způsoby měření. Během úvodní konzultace zjistím, jaké další online i offline marketingové kanály využíváte, kdo jsou vaši zákazníci, konkurenti, zda cílíte globálně či lokálně a další dotazy. SEO analýze by měla předcházet analýza klíčových slov.

SEO analýza zahrnuje:

 1. Analýza současného stavu dle GA
  Na základě úvodní konzultace a stanovených cílů zhodnotím současný stav vašeho webu podle Google Analytics. Seznámím se blíže s vaším webem a společně určíme, co funguje dobře a co nikoliv.

 2. Technický SEO audit:
  Zjistím technické překážky, které jakýmkoliv způsobem mohou bránit průchodnosti vašeho webu, snižují jeho výkonnost a negativně ovlivňují zobrazení vašich stránek ve výsledcích vyhledávání.

  Analýza se zaměřuje na:

  • výkon/rychlost načtení webu

  • crawl budget

  • technologie omezující průchodnost webu – JavaScript, JavaScriptové frameworky

  • indexaci webu

  • penalizace a black hat SEO

  • mobilní použitelnost

  • stavové kódy, přesměrování

  • mapa webu, souboru robots.txt, filtrace, stránkování, kanonizace

  • vícejazyčné weby, interní vyhledávání, strukturovaná data, a další prvky…

  Technickou SEO analýzu připravím jako samostatnou analýzu -> napište mi a domluvíme se

 3. Obsahový a onpage SEO audit webu
  Jedná se o analýzu obsahu. Zaměřím se především na existenci duplicitního obsahu, obrázk a videa. Prověřím vstupní stránky a jejich náležitosti včetně jejich umístění v informační architektuře a propojení a zkontroluji meta tagy, URL a nadpisy na všech stránkách.

 4. Analýza odkazového profilu
  Pokud se nejedná o nový web, zanalyzuji váš odkazový profil a navrhnu způsob jeho zlepšení. V opačném případě stanovíme odkazovou strategii a možnosti získávání odkazů. V rámci analýzy off-page neboli odkazového profilu se zaměřím na:

  • kvalitu odkazů a odkazujících domén (jejich poměr)

  • spamové odkazy a soubor k distancování se od odkazů

  • autoritu domény, reputační SEO

  • podle zaměření vašeho webu a stávajícího sortimentu vám pomohu nastavit funkční strategii získávání odkazů

 5. Analýza konkurence
  Mohu vám dodat také stručnou analýzu konkurence a její zobrazení ve vyhledávání na nejdůležitější klíčová slova, stejně jako její odkazový profil v porovnání s vaším webem.

 6. Další doporučení vyplývající z analýzy

  • Návod, jak SEO analýzu ideálně implementovat

  • Rozpis činností vyplývající ze SEO analýzy pro programátory, copywritery a marketéry

  • Další návrhy nespadající pod žádnou část SEO analýzy

Co od vás budu potřebovat:

 • stanovení cílů

 • přístup do Google Analytics

 • přístup do Google Search Console (pokud máte)

 • případně další nástroje pro webmastery nebo přístup do Seznam Webmaster Tool, Bing Webmaster tool, atd...

 • vaši přímou konkurenci (pokud znáte alespoň 1 subjekt)

Co ode mě dostanete a jak vám budu k dispozici:

Výstupem je PDF dokument, který se rozsahem liší podle velikosti webu a množstvím zjištěných chyb (běžně 30-70 stran). Výsledný audit bude obsahovat:

 • vysvětlení analyzovaných prvků – jednotlivé prvky budou srozumitelně popsané včetně důvodů, proč se jimi zabývat. Zdůrazním jejich význam a to, jak mohou ovlivnit váš web.

 • současný stav analyzovaných prvků – konkrétní chyby, závažnost jednotlivých chyb

 • návod, jak chybu opravit – společně s postupy či vytvořeným řešením k implementaci na web (například vytvořím nový doporučený soubor robots.txt, připravím konkrétní návrhy na opravy v rámci stránkování, atd…)

 • souhrn všech analyzovaných prvků seřazený dle kritičnosti a priorit - s ohledem na návratnost investic a náročnost implementace

 • rozdělení činností pro konkrétní pracovníky – seznam činností vyplývající ze SEO analýzy, který bude rozdělen zvlášť pro programátory, pro copywritery, marketéry atd.

 • konzultace výsledků a implementace výstupu analýzy – po odevzdání SEO analýzy budu k dispozici na konzultace 5 pracovních dní pro vaše copywritery, programátory a marketéry v rámci ceny analýzy. Po této době, pokud budete chtít web nadále optimalizovat, se můžeme domluvit na dlouhodobé spolupráci prostřednictvím SEO správy webu

Zůstaňme v kontaktu