Your address will show here +12 34 56 78

Tvorba informační architektury

Ve správně navržené struktuře webu se žádný návštěvník neztratí a najde přesně to co hledá na co nejméně kliknutí. Správně navržená informační architektura zároveň pokryje všechny hledané fráze a problémy vašich zákazníků.


Proč potřebuje návrh nebo revizi informační architektury?

 • získáte návrh struktury webu, která bude pokrývat všechny hledané fráze

 • získáte mnoho nových stránek, které se dají využít pro link building nebo PPC kampaně

 • ke každé stránce budou přidělena klíčová slova (témata)

 • doporučím vám, jaký obsah podle typových stránek tvořit (podklad pro obsahovou strategii)

 • podklad a doporučení na interní prolinkování v rámci struktury webu

Co je cílem:

Každá hledaná fráze (téma) bude mít právě jednu vstupní stránku. Struktura webu musí být správně a dostatečně propojená interními odkazy, stejně jako uživatelské cesty budou co nejkratší a nejpřínosnější pro zákazníka.

Co předchází tvorbě návrhu informační architektury:

Díky výsledkům analýzy klíčových slov, webové analytiky a SEO analýzy stanovím doporučení na opravu nedostatků struktury webu. Z toho budu primárně vycházet při tvorbě návrhu nové informační architektury.

Nejčastější problémy struktury webu:

 • Mnoho vstupních stránek na webu úplně chybí.

 • Na jednu frázi existuje mnoho vstupních stránek -> není technicky ani obsahově vyřešeno.

 • Na více rozdílných frází existuje jedna vstupní stránka -> dochází ke kanibalizaci klíčových slov.

 • Špatné propojení (interní prolinkování) mezi jednotlivými stránkami, kategoriemi, atd. Zákazník se proto na některé stránky v rámci webu nemůže dostat, nebo i když se na ně dostane, tak přes mnoho kroků a cesta je pro něj dlouhá.

 • Některé stránky jsou nadbytečné, nefunkční, historické – je potřeba vyřešit jejich existenci a propojení či odstranění.

Možnosti informační architektury:

 • Návrh nové struktury webu. Proces začíná před spuštěním webu a probíhá od analýzy klíčových slov až po návrh nové struktury.

 • Revize současné struktury. V případě již existujícího webu vám dodám analýzu klíčových slov a doporučení jejího doplnění a propojení.

Zůstaňme v kontaktu