Your address will show here +12 34 56 78

Link building

Link building představuje cílené budování zpětných odkazů, jedná se o součást SEO, respektive optimalizaci off-page faktorů. Zpětné odkazy jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, podle kterých vyhledávače hodnotí webové stránky. Mít fungující web nestačí, pokud chcete být ve výsledcích vyhledávání vidět, musíte budovat kvalitní odkazový profil.


Proč je důležité nastavit link buildingovou strategii a budovat zpětné odkazy:

 • zpětné odkazy jsou jedním z nejdůležitějších hodnotících faktorů pro vyhledávači

 • zlepší se viditelnost a umístění ve výsledcích vyhledávání vašeho webu

 • zlepší se umístění ve výsledcích vyhledávání na odkazované stránky

 • zvýší se povědomí o firmě/webu/značce na internetu

 • zvýší se návštěvnost z odkazovaných webů

Co pro vás mohu udělat?

Můžeme se dohodnou buď na realizaci celkové služby „linkbuilding“ nebo jen některé ze tří dílčích služeb:

 1. Analýza odkazového profilu

  • Zhodnotím přínos všech existujících odkazů včetně jejich relevance, kvality a kvantity.

  • Zaměřím se také na nekvalitní spamové odkazy, které bude potřeba odstranit nebo se od nich alespoň distancovat pro vyhledávač Google. Vytvořím soubor pro distancování se od těchto odkazů.

  • Provedu analýzu odkazových profilů top konkurentů.

  • Výstupem bude přehled současného stavu odkazového profilu vašeho webu. Jeho součástí budou samozřejmě individuální doporučení, jak zlepšit vás odkazový profil a na jaký obsah se zaměřit. Výstup bude obsahovat rady, jaké odkazy případně odstranit a jak a kde budovat naopak odkazy kvalitnější.

 2. Návrh odkazové strategie

  • Pokud se jedná o nový web, je nastavení odkazové strategie skvělým začátkem. Nový web totiž není znehodnocen méně kvalitními odkazy a může se budovat silný odkazový profil.

  • Pokud se jedná o existující webovou stránku, budu vycházet z analýzy odkazového profilu a vašich aktiv. Stanovíme si tak jednotlivé kroky pro link building vašich stránek.

  • Při návrhu odkazové strategie si nastavíme cíle, definujeme cílovou skupina a zrevidujeme aktiva, která máte k dispozici. Mezi tato aktiva patří weby, lidé, finanční zdroje, obsahová strategie, analýza klíčových slov, SEO analýza, analýza odkazového profilu, atd.

  • Provedu analýzu odkazových profilů top konkurentů.

  • Optimalizuji vstupní stránky, obsah a interní prolinkování vašeho webu.

  • Představím odkazové příležitosti v rámci vašeho oboru a jaké typy odkazů a jak využívat.

  • Stanovíme časování a náklady budování odkazů.

  • Řekneme si očekávané výsledky a způsoby sledování změn.

 3. Budování zpětných odkazů
  Samotné budování zpětných odkazů vychází z analýzy současného stavu a odkazové strategie. Link building si proto můžete na základě předešlých analýz realizovat sami, nebo se domluvíme na dlouhodobé spolupráci.

V rámci link buildingu budu potřebovat:

 • Přístup do Google Analytics

 • Přístup do Google Search Console

 • Záznam o veškerých minulých aktivitách v rámci tvorby odkazů

 • Informace o dalších marketingových kanálech, které využíváte, info o cílové skupině, aktivitách firmy, PR činnostech, atd.

Výsledky link buildingu:

Link building je jako SEO dlouhodobý kontinuální proces, proto se výsledky nedostaví hned, ale až v rámci několika týdnů nebo měsíců. Ve stanoveném období pro vás budu průběžně vyhodnocovat veškeré aktivity v rámci link buildingu a jejich reálné dopady včetně naplnění odkazové strategie.

Zůstaňme v kontaktu